პროექტის განკუთვნილია სხვადასხვა სახელოვნებო სფეროს ქართველი და აფხაზი ხელოვანებისთვის, რომლებსაც ეძლევათ საშუალება განავითარონ თავიანთი პროექტები და პროფესიული პორტფოლიოები და, აღნიშნული პლატფორმის მეშვეობით, გაცვალონ საკუთარი იდეები და გამოცდილება. პროექტს ხელმძღცანელობას უწევენ აფხაზი და ქართველი კურატორები. პროექტის მიმდინარეობისას, მონაწილეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, მოწვეულნი იქნებიდან საერთაშორისო ტუტორები და დარგის ექსპერტები.